A traditional way of making खिउनी (Khiuni), for breakfast in Gurung community of Nepal….

खाने होइन त झिलिङगे, खिउनी ?

गाउँ घर तिर गुरुङ् समुदायमा घरमा
पाहुना आउँदा सम्मान सहित खाजा दिने
चलन यथावत नै छ। खाजाको लागि सबभन्दा
छिटो छरितो मिठो र हेर्दा राम्रो यही परम्परगत
शैलीबाट बनाएको खिउनी (झिलिङ्गे) नै हो!
पकाएको भातबाट र चामलको पिठो बाट
ढिँडो जस्तै ओढालेर एक किसिमको सानो हाते
मेसिन बा बनाएको यो झिल्ङगे ( खिउनी)
यसरी बनाइन्छ ।

In the village of Nepal
specially in Gurung community
when any guest came in house as
a respect for him/her giving खिउनी
(Khiuni) as a breakfast is still going
on. It is very fast to serve it and
also ti is tasty and looks beautiful
which is made in traditional way at
home which is made from cooking
rice or a rice flour…..

eXpl○re Lumle

a hugely rainfall
happen place of Nepal…

Aaroma Homes 🏡 2○~2○
www.aaromahomes.com

You may like.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *