A traditional way of making खिउनी (Khiuni), for breakfast in Gurung community of Nepal….

खाने होइन त झिलिङगे, खिउनी ? गाउँ घर तिर गुरुङ् समुदायमा घरमा पाहुना आउँदा सम्मान सहित खाजा दिने चलन यथावत नै छ। खाजाको लागि सबभन्दा छिटो छरितो मिठो र हेर्दा राम्रो यही परम्परगत शैलीबाट बनाएको खिउनी (झिलिङ्गे) नै हो! पकाएको भातबाट र चामलको पिठो बाट …

Himalayan onion (जेम्भु -Jaimbu)

Himalayan Onion (जेम्भु) Botanical name: Allium wallichii, Kunth Allium wallichii Family: Alliaceae (Onion family) Synonyms: Allium polyastrum, Allium bulleyanum, Allium praelatitium Himalayan Onion is a perennial herb with numerous purple flower, borne in a lax rounded umbel 5-7 cm across, on top of a leafless …